Analizo  ose    Gjuhe:

Domethënia e emrit dhe mbiemrit

ose
Emri juaj:
Mbiemri juaj:
Merrni domethënie