Analizo  ose    Gjuhe:

Emri në gjuhë të tjera

Mësoni se si emri juaj korrespondon me emrin në një gjuhë tjetër në një vend tjetër.

ose
Emri juaj:
Merr emra të ngjashëm