Analizo  ose    Gjuhe:

Përkufizimi i emrit

Përkufizimi i emrit: ky emër në gjuhë të tjera, variantet e drejtshkrimit dhe shqiptimit, variantet femërore dhe mashkullore të emrit. Njohni përkufizimin e emrit të parë, online.

ose
Emri juaj:
Merrni përkufizimin e emrit