Analizo  ose    Gjuhe:

Përkufizimi i mbiemrit

Përcaktimi i emrit të fundit: ky mbiemër në gjuhë të tjera, vargjet e shqiptimit dhe shqiptimit të mbiemrit. Gjeni përkufizimin e mbiemrit në internet.

ose
Mbiemri juaj:
Merrni përkufizimin e mbiemrit