Analizo  ose    Gjuhe:

Rizvan origjina e emrit të parë

Origjina e emrit Rizvan. Historia e origjinës së emrit të parë Rizvan në vende dhe gjuhë të ndryshme.

Origjina e emrit Rizvan

Ridwan >

Arab

Rizvan >

Turk

Pema e plotë e emrit të parë Rizvan

Ridwan >

Arab

 
 
Ridvan >

Turk

 
 
Rizvan >

Turk

 
 
Rizwan >

Urdu

 
 
Rizwan >

Arab (transkriptimi i variantit)

 
 
 
Ridwana >

Arab

 
 
 
 
Rizwana >

Urdu

 
 
 
 
Rizwana >

Arab (transkriptimi i variantit)

Analizoni emrin dhe mbiemrin tuaj. Është falas!

ose
Emri juaj:
Mbiemri juaj:
Merrni analiza

Më shumë për një emër të parë Rizvan

Rizvan kuptim i emrit

Çfarë nënkupton Rizvan? Kuptimi i emrit Rizvan.

 

Rizvan origjina e emrit të parë

Ku erdhi emri Rizvan? Origjina e emrit Rizvan.

 

Rizvan përcaktimi i emrit të parë

Ky emër i parë në gjuhë të tjera, variantet e drejtshkrimit dhe shqiptimit, variantet femërore dhe meshkuj të emrit të parë Rizvan.

 

Rizvan në gjuhë të tjera

Mësoni se si emri i parë Rizvan korrespondon me emrin e parë në një gjuhë tjetër në një vend tjetër.

 

Rizvan përputhshmëria me mbiemrat

Testimi i përputhshmërisë Rizvan me mbiemrat.

 

Rizvan përputhshmëria me emra të tjerë

Testimi i përputhshmërisë Rizvan me emra të tjerë.