Analizo  ose    Gjuhe:

Si të shprehet mbiemri

Mësoni si të shprehet mbiemër në vende dhe gjuhë të ndryshme.

ose
Mbiemri juaj:
Merrni shqiptimin e mbiemrit