Analizo  ose    Gjuhe:

Si të shprehet Khloe

Njerëz nga vende të ndryshme përdorin mënyra të ndryshme për të shqiptuar Khloe.

Si e shqiptoni Khloe në vende dhe gjuhë të ndryshme?

Transkriptimi ose si të shprehet emri i parë Khloe. Shprehja më e zakonshme Khloe:

01 KLO-ee

Analizoni emrin dhe mbiemrin tuaj. Është falas!

ose
Emri juaj:
Mbiemri juaj:
Merrni analiza

Më shumë për një emër të parë Khloe

Khloe kuptim i emrit

Çfarë nënkupton Khloe? Kuptimi i emrit Khloe.

 

Khloe origjina e emrit të parë

Ku erdhi emri Khloe? Origjina e emrit Khloe.

 

Khloe përcaktimi i emrit të parë

Ky emër i parë në gjuhë të tjera, variantet e drejtshkrimit dhe shqiptimit, variantet femërore dhe meshkuj të emrit të parë Khloe.

 

Khloe në gjuhë të tjera

Mësoni se si emri i parë Khloe korrespondon me emrin e parë në një gjuhë tjetër në një vend tjetër.

 

Si të shprehet Khloe

Si e shqipton Khloe? Mënyra të ndryshme për të shqiptuar Khloe. Prononcimi i Khloe

 

Khloe përputhshmëria me mbiemrat

Testimi i përputhshmërisë Khloe me mbiemrat.

 

Khloe përputhshmëria me emra të tjerë

Testimi i përputhshmërisë Khloe me emra të tjerë.

 

Lista e mbiemrave me emër Khloe

Lista e mbiemrave me emër Khloe