Analizo  ose    Gjuhe:

Përkufizimi Aleksandrov

Përcaktimi i mbiemrit Aleksandrov: ky mbiemër në gjuhë të tjera, vargëzim dhe variantet e shqiptimit të emrit Aleksandrov.

Definoni Aleksandrov

Mjetet "bir i Aleksandr".

Ku vjen mbiemri Aleksandrov?

Mbiemri Aleksandrov më i zakonshëm në Rusisht, Bullgare.
Burimi për mbiemrin Aleksandrov: Duke pasur parasysh emrin.

Gjuhë të tjera për mbiemrin Aleksandrov

Александров (në rusisht, në Bullgarisht)

Analizoni emrin dhe mbiemrin tuaj. Është falas!

ose
Emri juaj:
Mbiemri juaj:
Merrni analiza

Më shumë mbi mbiemrin Aleksandrov

Aleksandrov rëndësi

Çfarë nënkupton Aleksandrov? Kuptimi i mbiemrit Aleksandrov.

 

Aleksandrov origjina

Ku ka ardhur mbiemri Aleksandrov? Origjina e mbiemrit Aleksandrov.

 

Përkufizimi Aleksandrov

Ky mbiemër në gjuhë të tjera, spelling dhe variantet e shqiptimit të emrit Aleksandrov.

 

Aleksandrov përhapja e mbiemrit

Ku vjen emri i fundit Aleksandrov? Sa e zakonshme është emri i fundit Aleksandrov?

 

Aleksandrov në gjuhë të tjera

Mësoni se si mbiemri Aleksandrov korrespondon me mbiemrat në një gjuhë tjetër në një vend tjetër.

 

Aleksandrov përputhshmëria me emrat

Testimi i Aleksandrov përputhshmërisë me emrat.

 

Aleksandrov përputhshmëria me mbiemrat e tjerë

Testimi i përputhshmërisë Aleksandrov me mbiemrat e tjerë.

 

Emrat që shkojnë me Aleksandrov

Emrat që shkojnë me Aleksandrov