Analizo  ose    Gjuhe:

Leonard Përhapja e mbiemrit

Emri Leonard përhapja e hartës.

Ku vjen emri i fundit Leonard?

Gjeni shpërndarjen e mbiemrit Leonard nga vendet në botë në internet.

Sa e zakonshme është mbiemri Leonard?

Cila kombësi është Leonard?

Vend Shpërndarje Sasia
Tanzani
 
58 312
Luksemburg
 
211
Ishujt e Virgjër Britanikë
 
69

Analizoni emrin dhe mbiemrin tuaj. Është falas!

ose
Emri juaj:
Mbiemri juaj:
Merrni analiza

Më shumë mbi mbiemrin Leonard

Leonard rëndësi

Çfarë nënkupton Leonard? Kuptimi i mbiemrit Leonard.

 

Leonard origjina

Ku ka ardhur mbiemri Leonard? Origjina e mbiemrit Leonard.

 

Përkufizimi Leonard

Ky mbiemër në gjuhë të tjera, spelling dhe variantet e shqiptimit të emrit Leonard.

 

Leonard përhapja e mbiemrit

Ku vjen emri i fundit Leonard? Sa e zakonshme është emri i fundit Leonard?

 

Leonard në gjuhë të tjera

Mësoni se si mbiemri Leonard korrespondon me mbiemrat në një gjuhë tjetër në një vend tjetër.

 

Leonard përputhshmëria me emrat

Testimi i Leonard përputhshmërisë me emrat.

 

Leonard përputhshmëria me mbiemrat e tjerë

Testimi i përputhshmërisë Leonard me mbiemrat e tjerë.

 

Emrat që shkojnë me Leonard

Emrat që shkojnë me Leonard