Analizo  ose    Gjuhe:

Zavier Përkufizimi i emrit të parë

Përkufizimi i emrit Zavier: ky emër në gjuhë të tjera, variantet e drejtshkrimit dhe shqiptimit, variantet femërore dhe meshkuj të emrit të parë Zavier.

Definoni Zavier

Varianti i Xavier.

A është Zavier një emri i djalit?

Po, emri Zavier ka gjininë mashkullore.

Format femërore të emrit Zavier

Emri Zavier ka emra të ngjashëm femra. Emrat e gruas si Zavier:

Ku vjen emri i parë Zavier?

Emri Zavier më i zakonshëm në Anglisht (Modern).

Emra të ngjashëm për emrin Zavier

Zavier variantet e emrit

Analizoni emrin dhe mbiemrin tuaj. Është falas!

ose
Emri juaj:
Mbiemri juaj:
Merrni analiza

Më shumë për një emër të parë Zavier

Zavier kuptim i emrit

Çfarë nënkupton Zavier? Kuptimi i emrit Zavier.

 

Zavier origjina e emrit të parë

Ku erdhi emri Zavier? Origjina e emrit Zavier.

 

Zavier përcaktimi i emrit të parë

Ky emër i parë në gjuhë të tjera, variantet e drejtshkrimit dhe shqiptimit, variantet femërore dhe meshkuj të emrit të parë Zavier.

 

Zavier në gjuhë të tjera

Mësoni se si emri i parë Zavier korrespondon me emrin e parë në një gjuhë tjetër në një vend tjetër.

 

Si të shprehet Zavier

Si e shqipton Zavier? Mënyra të ndryshme për të shqiptuar Zavier. Prononcimi i Zavier

 

Zavier përputhshmëria me mbiemrat

Testimi i përputhshmërisë Zavier me mbiemrat.

 

Zavier përputhshmëria me emra të tjerë

Testimi i përputhshmërisë Zavier me emra të tjerë.

 

Lista e mbiemrave me emër Zavier

Lista e mbiemrave me emër Zavier