Analizo  ose    Gjuhe:

Noah në gjuhë të tjera

Emra sinonim për Noah në vende dhe gjuhë të ndryshme.

emri Noah në vende të ndryshme

Lista e emrit Noah në vende të ndryshme të botës.

Analizoni emrin dhe mbiemrin tuaj. Është falas!

ose
Emri juaj:
Mbiemri juaj:
Merrni analiza

Më shumë për një emër të parë Noah

Noah kuptim i emrit

Çfarë nënkupton Noah? Kuptimi i emrit Noah.

 

Noah origjina e emrit të parë

Ku erdhi emri Noah? Origjina e emrit Noah.

 

Noah përcaktimi i emrit të parë

Ky emër i parë në gjuhë të tjera, variantet e drejtshkrimit dhe shqiptimit, variantet femërore dhe meshkuj të emrit të parë Noah.

 

Noah në gjuhë të tjera

Mësoni se si emri i parë Noah korrespondon me emrin e parë në një gjuhë tjetër në një vend tjetër.

 

Si të shprehet Noah

Si e shqipton Noah? Mënyra të ndryshme për të shqiptuar Noah. Prononcimi i Noah

 

Noah përputhshmëria me mbiemrat

Testimi i përputhshmërisë Noah me mbiemrat.

 

Noah përputhshmëria me emra të tjerë

Testimi i përputhshmërisë Noah me emra të tjerë.

 

Lista e mbiemrave me emër Noah

Lista e mbiemrave me emër Noah