Analizo  ose    Gjuhe:

Mia origjina e emrit të parë

Origjina e emrit Mia. Historia e origjinës së emrit të parë Mia në vende dhe gjuhë të ndryshme.

Origjina e emrit Mia

Miriam >

Biblike hebraike

Maria >

Biblike greke

Maria >

Latine biblik

Maria >

Gjermanisht


Maria >

Suedez


Maria >

Norvegjez


Maria >

Danez


Maria >

Holandez

Mia >

Gjermanisht (zvogëlues)


Mia >

Suedez (zvogëlues)


Mia >

Norvegjez (zvogëlues)


Mia >

Danez (zvogëlues)


Mia >

Holandez (zvogëlues)

Pema e plotë e emrit të parë Mia

Miriam >

Biblike hebraike

 
 
Maria >

Biblike greke

 
 
 
Maria >

Grek

 
 
 
 
Marika >

Grek (zvogëlues)

 
 
 
Maria >

Latine biblik

 
 
 
 
Maaria >

Finlandez

 
 
 
 
 
Maarika >

Finlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
Maarja >

Estonez

 
 
 
 
 
Maarika >

Estonez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mare >

Estonez (zvogëlues)

 
 
 
 
Mair >

Welsh

 
 
 
 
 
Mairwen >

Welsh (përpunim)

 
 
 
 
Máire >

Irlandez

 
 
 
 
 
Mairenn >

Irlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Máirín >

Irlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Maureen >

Irlandez

 
 
 
 
 
 
 
Maureen >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
 
Maurene >

Anglisht (I rrallë)

 
 
 
 
 
 
 
 
Maurine >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
 
Mo >

Anglisht (formë e shkurtër)

 
 
 
 
 
 
 
 
Moreen >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
 
Reenie >

Anglisht (I rrallë) (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
 
Maurine >

Irlandez

 
 
 
 
 
Maura >

Irlandez

 
 
 
 
 
 
Maura >

Skocez

 
 
 
 
 
 
Maura >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
Mora >

Anglisht (I rrallë)

 
 
 
 
 
Moira >

Irlandez

 
 
 
 
 
 
Moira >

Skocez

 
 
 
 
 
 
 
Moyra >

Skocez

 
 
 
 
 
 
Moira >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
Moyra >

Irlandez

 
 
 
 
Màiri >

Skocez

 
 
 
 
 
Mhairi >

Skocez

 
 
 
 
Malia >

Hawaiian

 
 
 
 
 
Maleah >

Anglisht (Modern)

 
 
 
 
Mari >

Welsh

 
 
 
 
Mari >

Breton

 
 
 
 
Mari >

Estonez

 
 
 
 
 
Marika >

Estonez (zvogëlues)

 
 
 
 
Mária >

Hungarez

 
 
 
 
 
Mara >

Hungarez

 
 
 
 
 
Mari >

Hungarez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marica >

Hungarez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marika >

Hungarez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mariska >

Hungarez (zvogëlues)

 
 
 
 
María >

Spanjisht

 
 
 
 
 
Marita >

Spanjisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Maritza >

Spanjisht (Latine Amerikan) (zvogëlues)

 
 
 
 
María >

Galician

 
 
 
 
María >

Islandez

 
 
 
 
 
Mæja >

Islandez (zvogëlues)

 
 
 
 
Maria >

Italian

 
 
 
 
 
Mariella >

Italian (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marietta >

Italian (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Marijeta >

Croatian

 
 
 
 
 
Mimi >

Italian (zvogëlues)

 
 
 
 
Maria >

Portugalisht

 
 
 
 
 
Mariazinha >

Portugalisht (zvogëlues)

 
 
 
 
Maria >

Catalan

 
 
 
 
 
Mariona >

Catalan (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Ona >

Catalan (formë e shkurtër)

 
 
 
 
Maria >

Occitan

 
 
 
 
Maria >

Gjermanisht

 
 
 
 
 
Maja >

Gjermanisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mareike >

Gjermanisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mariele >

Gjermanisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marita >

Gjermanisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Meike >

Gjermanisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mia >

Gjermanisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mitzi >

Gjermanisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Ria >

Gjermanisht (formë e shkurtër)

 
 
 
 
Maria >

Suedez

 
 
 
 
 
Maja >

Suedez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Majken >

Suedez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mia >

Suedez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Mia >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
Mya >

Anglisht (Modern)

 
 
 
 
 
 
Miia >

Finlandez

 
 
 
 
 
My >

Suedez (zvogëlues)

 
 
 
 
Maria >

Norvegjez

 
 
 
 
 
Maiken >

Norvegjez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Maja >

Norvegjez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mia >

Norvegjez (zvogëlues)

 
 
 
 
Maria >

Danez

 
 
 
 
 
Maiken >

Danez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Maja >

Danez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Majken >

Danez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mia >

Danez (zvogëlues)

 
 
 
 
Maria >

Faroese

 
 
 
 
Maria >

Holandez

 
 
 
 
 
Maaike >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marieke >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mariëlle >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mariëtte >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Jet >

Holandez (formë e shkurtër)

 
 
 
 
 
Marijke >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marike >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mariska >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marita >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Meike >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mia >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mieke >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Miep >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mies >

Holandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Ria >

Holandez (formë e shkurtër)

 
 
 
 
Maria >

Frisian

 
 
 
 
 
Maike >

Frisian (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Maike >

Gjermanisht

 
 
 
 
 
Mareike >

Frisian (zvogëlues)

 
 
 
 
Maria >

Rumun

 
 
 
 
Maria >

Anglisht

 
 
 
 
 
Mariah >

Anglisht

 
 
 
 
 
Mimi >

Anglisht (zvogëlues)

 
 
 
 
Maria >

Finlandez

 
 
 
 
 
Maija >

Finlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mari >

Finlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marika >

Finlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marita >

Finlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Maritta >

Finlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
Maria >

Korsikan

 
 
 
 
Maria >

Bask

 
 
 
 
 
Maia >

Bask (zvogëlues)

 
 
 
 
Marie >

Frëngjisht

 
 
 
 
 
Manon >

Frëngjisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Manon >

Holandez

 
 
 
 
 
Mari >

Suedez

 
 
 
 
 
Mari >

Norvegjez

 
 
 
 
 
Mari >

Danez

 
 
 
 
 
Marianne >

Frëngjisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Gjermanisht

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Holandez

 
 
 
 
 
 
 
Marjan >

Holandez

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Suedez

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Norvegjez

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Danez

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Finlandez

 
 
 
 
 
 
Maryana >

Rusisht

 
 
 
 
 
Marie >

Gjermanisht

 
 
 
 
 
Marie >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
Maree >

Anglisht (I rrallë)

 
 
 
 
 
Marie >

Suedez

 
 
 
 
 
Marie >

Norvegjez

 
 
 
 
 
Marie >

Danez

 
 
 
 
 
Marielle >

Frëngjisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mariette >

Frëngjisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marion >

Frëngjisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Marion >

Frëngjisht (mbiemër)

 
 
 
 
 
 
 
Marion >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
Marion >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
Marian >

Anglisht

 
 
 
 
 
Marise >

Frëngjisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Marijse >

Holandez

 
 
 
 
 
Mary >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
Mae >

Anglisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Malle >

Mesjetare Anglisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Mamie >

Anglisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
 
Mayme >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
Mariel >

Anglisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Marigold >

Anglisht (I rrallë) (nëpërmjet kuptimit)

 
 
 
 
 
 
Marilyn >

Anglisht (përpunim)

 
 
 
 
 
 
 
Maralyn >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
Marilynn >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
Marlyn >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
Marylyn >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
Merilyn >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
Merrilyn >

Anglisht (I rrallë)

 
 
 
 
 
 
Marinda >

Anglisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
May >

Anglisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Mele >

Hawaiian

 
 
 
 
 
 
Mere >

Maori

 
 
 
 
 
 
Molle >

Mesjetare Anglisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
 
Molly >

Anglisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
 
 
Mallaidh >

Irlandez

 
 
 
 
 
 
 
 
Mollie >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
 
Polly >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pollie >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
Myra >

Anglisht

 
 
 
 
 
 
 
Mayra >

Spanjisht (Latine Amerikan)

 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra >

Amerikan (Hispanic)

 
 
 
 
 
Mary >

Biblik

 
 
 
 
 
Maylis >

Frëngjisht (përpunim)

 
 
 
 
 
 
Mailys >

Frëngjisht

 
 
 
 
 
 
 
Maëlys >

Frëngjisht (ndikuar nga tingujt)

 
 
 
 
 
Meri >

Georgian

 
 
 
 
Marie >

Çek

 
 
 
 
 
Madlenka >

Çek (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Maja >

Çek (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marika >

Çek (zvogëlues)

 
 
 
 
Marija >

Lituanez

 
 
 
 
Marija >

Letonisht

 
 
 
 
Marja >

Holandez

 
 
 
 
Marja >

Finlandez

 
 
 
 
 
Márjá >

Sami

 
 
 
 
 
Marjatta >

Finlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marjukka >

Finlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marjut >

Finlandez (zvogëlues)

 
 
 
 
Marjo >

Finlandez

 
 
 
 
Marjo >

Holandez

 
 
 
 
Miren >

Bask

 
 
 
 
Moirrey >

Manx

 
 
 
 
 
Voirrey >

Manx

 
 
 
Maria >

Sllav i vjetër i Kishës

 
 
 
 
Mária >

Sllovak

 
 
 
 
 
Maja >

Sllovak (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marika >

Sllovak (zvogëlues)

 
 
 
 
Maria >

Polonisht

 
 
 
 
 
Maja >

Polonisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marika >

Polonisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Maryla >

Polonisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marzena >

Polonisht (zvogëlues)

 
 
 
 
Marija >

Croatian

 
 
 
 
 
Maja >

Croatian (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mara >

Croatian

 
 
 
 
 
Mare >

Croatian (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marica >

Croatian (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mojca >

Croatian (zvogëlues)

 
 
 
 
Marija >

Slloven

 
 
 
 
 
Maja >

Slloven (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mare >

Slloven (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Marica >

Slloven (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mojca >

Slloven (zvogëlues)

 
 
 
 
Marija >

Serb

 
 
 
 
 
Maja >

Serb (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mara >

Serb

 
 
 
 
 
Marica >

Serb (zvogëlues)

 
 
 
 
Marija >

Maqedonas

 
 
 
 
 
Maja >

Maqedonas (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Mare >

Maqedonas (zvogëlues)

 
 
 
 
Mariya >

Rusisht

 
 
 
 
 
Manya >

Rusisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
Maria >

Rusisht (transkriptimi i variantit)

 
 
 
 
 
Masha >

Rusisht (zvogëlues)

 
 
 
 
 
 
Máša >

Çek

 
 
 
 
 
 
Maša >

Slloven

 
 
 
 
 
 
Maša >

Croatian

 
 
 
 
Mariya >

Ukrainas

 
 
 
 
 
Maria >

Ukrainas (transkriptimi i variantit)

 
 
 
 
Mariya >

Bullgare

 
 
 
 
 
Maria >

Bullgare (transkriptimi i variantit)

 
 
 
 
Marya >

Rusisht

 
 
 
 
Maryia >

Belarusian

 
 
Mariam >

Biblike greke

 
 
 
Mariam >

Georgian

 
 
 
Mariam >

Armen

 
 
 
Mariami >

Georgian

 
 
Mariamne >

History

 
 
 
Mariana >

Portugalisht

 
 
 
Marianna >

Italian

 
 
Marjaana >

Finlandez

 
 
 
Jaana >

Finlandez (formë e shkurtër)

 
 
Maryam >

Arab

 
 
 
Mariam >

Arab (transkriptimi i variantit)